SKRUBB OCH SKÄRSÅR

Huden är vårt kontaktorgan med den yttre miljön. Dess yttersta lager spelar en viktig roll: att skydda oss!
topical-wounds

VAD ÄR ETT SÅR?

Ett sår är skada på huden. Även om bara ytligt (på över- och underhud) bör såret tas om hand om för att minimera risken för en infektion. Det är därför som alla sår, även de små, bör tas om hand om på bästa sätt!

När såret ligger i ett område som är tätt med små blodkärl kan det blöda ymnigt, men går att behandla på ett enkelt sätt.

Hur du stoppar skrubb och skärsår: Stop Hémo® blodstillande vadd

FÖRSENAD SÅRLÄKNING

Sårläkning är ett naturligt biologiskt fenomen av skadad vävnadHudkomponent (överhud, läderhud och underhud). Läkningen beror på många faktor, som skiljer sig från person till person och från sår till sår. Vissa faktorer kan fördröja läkningsprocessen:

metabolic-and-nutritional-factors

METABOL OCH NÄRINGSFAKTORER

UndernäringSjukdom som kännetecknar otillräckligt näringsintag, framför allt proteiner., anemiHälsotillstånd innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre., diabetesKronisk sjukdom som kännetecknas av för mycket socker i blodet.

medicinal-factors

MEDICINSKA FAKTORER

Kemoterapi, kortikosteroider, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedelEn bred skara läkemedel innehållande olika substanser, till exempel ibuprofen., polyfarmaci

vascular-factors

VASKULÄRA FAKTORER

Venös artärinsufficiensFörsämrad blodcirkulation in vener och artärer., åderförkalkningÄven kallat för åderförfettning, vilket innebär att det har samlats fett på insidan av blodkärlen. Det beror på att väggarna i blodkärlen blir stelare med åldern.

other-factors

ÖVRIGA FAKTORER

Ålder, tobaksanvändning

Astuce

Stop Hémo® är blodstillande, absorberande och underlättar naturlig sårläkning. I kontakt med sårvätska sker utväxling mellan kalciumjoner från vadden och de natriumjoner som finns i sårvätskan vilket snabbar på sårläkningen.

BLÖDARSJUKA

När ett blodkärl skadas så är kroppens uppgift att försöka reparera skadan. Händelseförloppet att stoppa blödningen är även känt som hemostasBlodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig.. Vissa människor med blödningsstörningar, eller blödarsjuka med ett samlingsnamn, innebär att du börjar blöda lättare vid till exempel skador. Det beror på att blodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig. Hur svår sjukdomen är beror på hur mycket blodet kan levra sig. Vi skiljer på två typer av blödningsstörningar:

acquired-bleeding-disorders

Orsakade av läkemedel

Människor som står på och tar läkemedel som trombocytaggregationshämmareLäkemedel avsedda för att förhindra att blodplättar fäster sig i varandra och därför motverka att blodet levrar sig. Det älsta läkemedlet i denna kategori är acetylsalicylsyra. Dessa förskrivs oftast vid kardiovaskulära sjukdomar., blodförtunnande läkemedelLäkemedel som förhindrar och försenar att blodet levrar sig. eller Vitamin K antagonister.

congenital-bleeding-disorders

Orsakade av ärtlighet

Människor som till exempel har hemofili, Von Willebrands sjukdomÄrtlig sjukdom som beror på brist eller dålig funktion hos ett protein som är viktigt för blodets levringsförmåga. Detta protein kallas von Willebrands faktor., hereditär hemorragisk telangiektasiOslers sjukdom, eller HHT, är en ärftlig blodkärlsjukdom som medför blödningar från slemhinnorna i näsan, magtarmkanalen och lungorna. (HHT), även kallad Osler-Rendu-Webers sjukdom.

Astuce
Stop Hémo® är effektiv och bra hjälp för människor med blödningssjukdomar. När den blodstillande vadden kommer i kontakt med blod frigörs kalciumjoner som främjar den fysiologiska hemostasBlodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig.en vilket snabbar på levringsförmågan och koaguleringsfaktorÄr den viktigaste delen i hemostasen, det vill säga kroppens sätt att hindra och klara av blodförlust vid skador.erna.