SKRUBB OCH SKÄRSÅR

Huden är vårt kontaktorgan med den yttre miljön. Dess yttersta lager spelar en viktig roll: att skydda oss. Överhuden är den synliga delen av huden och består av flera lager platta celler. Den får syre och näringsämnen från de djupare lagren av huden där blodkärlen finns.
Läderhuden är det skikt som ligger under överhuden.

I läderhuden finns blodkärl som har flera viktiga funktioner:
Blodkärlen förser läderhuden med syre och näringsämnen och transporterar bort avfall.
Blodflödet hjälper kroppen att reglera temperaturen. Vid kyla drar blodkärlen ihop sig för att minska blodflödet genom huden och behålla mer värme, vilket gör huden blek. Vid värme utvidgar sig blodkärlen för att öka blodflödet genom huden, vilket gör huden rödare och hjälper kroppen att avge värme och kyla ner sig. Blodflödet i huden kan också öka av andra skäl, som nervositet, vilket kan göra att huden rodnar.
topical-wounds

VAD ÄR ETT SÅR?

Ett sår är skada på huden. Även om bara ytligt (på över- och underhud) bör såret tas om hand om för att minimera risken för en infektion. Det är därför som alla sår, även de små, bör tas om hand om på bästa sätt!

När såret ligger i ett område som är tätt med små blodkärl kan det blöda ymnigt, men går att behandla på ett enkelt sätt.

Hur du stoppar skrubb och skärsår: Stop Hémo blodstillande vadd

FÖRSENAD SÅRLÄKNING

Sårläkning är ett naturligt biologiskt fenomen av skadad vävnadHudkomponent (överhud, läderhud och underhud). Läkningen beror på många faktor, som skiljer sig från person till person och från sår till sår. Vissa faktorer kan fördröja läkningsprocessen:

metabolic-and-nutritional-factors

METABOL OCH NÄRINGSFAKTORER

UndernäringSjukdom som kännetecknar otillräckligt näringsintag, framför allt proteiner., anemiHälsotillstånd innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre., diabetesKronisk sjukdom som kännetecknas av för mycket socker i blodet.

medicinal-factors

MEDICINSKA FAKTORER

Kemoterapi, kortikosteroider, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedelEn bred skara läkemedel innehållande olika substanser, till exempel ibuprofen., polyfarmaci

vascular-factors

VASKULÄRA FAKTORER

Venös artärinsufficiensFörsämrad blodcirkulation in vener och artärer., åderförkalkningÄven kallat för åderförfettning, vilket innebär att det har samlats fett på insidan av blodkärlen. Det beror på att väggarna i blodkärlen blir stelare med åldern.

other-factors

ÖVRIGA FAKTORER

Ålder, tobaksanvändning

Astuce

Stop Hémo® är blodstillande, absorberande och underlättar naturlig sårläkning. I kontakt med sårvätska sker utväxling mellan kalciumjoner från vadden och de natriumjoner som finns i sårvätskan vilket snabbar på sårläkningen.

BLÖDARSJUKA

När ett blodkärl skadas är kroppens uppgift att försöka reparera skadan. Händelseförloppet att stoppa blödningen kallas hemostasBlodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig.. Det är en komplex och välreglerad sekvens av händelser. Blodets förmåga att levra sig är central. Människor med blödningsstörningar, också kända som blödarsjuka, kan uppleva svårare och längre blödningar än normalt även vid små sår, näsblod eller tandutdragningar. Det beror på att blodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att blodet ska koagulera. Hur svår sjukdomen är beror på hur mycket blodet kan levra sig.

Det finns generellt sett två huvudsakliga typer av blödningsstörningar: ärftliga blödningsstörningar och förvärvade blödningsstörningar.

Ärftliga blödningsstörningar: uppstår på grund av en ärftlig defekt i blodets koagulationsfaktorer eller i blodplättarnas funktion. Den mest välkända blödningsstörningen är hemofili (A och B) som kännetecknas av brist på eller nedsatt funktion hos faktor VIII respektive faktor IX i blodet.

Förvärvade blödningsstörningar: Dessa störningar uppstår under livet och är inte ärftliga. De kan vara resultatet av underliggande medicinska tillstånd eller läkemedel.

acquired-bleeding-disorders

Orsakade av läkemedel

Människor som står på och tar läkemedel som trombocytaggregationshämmareLäkemedel avsedda för att förhindra att blodplättar fäster sig i varandra och därför motverka att blodet levrar sig. Det älsta läkemedlet i denna kategori är acetylsalicylsyra. Dessa förskrivs oftast vid kardiovaskulära sjukdomar., blodförtunnande läkemedelLäkemedel som förhindrar och försenar att blodet levrar sig. eller Vitamin K antagonister.

congenital-bleeding-disorders

Orsakade av ärtlighet

Människor som till exempel har hemofili, Von Willebrands sjukdomÄrtlig sjukdom som beror på brist eller dålig funktion hos ett protein som är viktigt för blodets levringsförmåga. Detta protein kallas von Willebrands faktor., hereditär hemorragisk telangiektasiOslers sjukdom, eller HHT, är en ärftlig blodkärlsjukdom som medför blödningar från slemhinnorna i näsan, magtarmkanalen och lungorna. (HHT), även kallad Osler-Rendu-Webers sjukdom.

Astuce
Stop Hémo® är effektiv och bra hjälp för människor med blödningssjukdomar. När den blodstillande vadden kommer i kontakt med blod frigörs kalciumjoner som främjar den fysiologiska hemostasBlodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig.en vilket snabbar på levringsförmågan och koaguleringsfaktorÄr den viktigaste delen i hemostasen, det vill säga kroppens sätt att hindra och klara av blodförlust vid skador.erna.