Skrubb och skärsår

Huden är vårt kontaktorgan med den yttre miljön. Dess yttersta lager spelar en viktig roll: att skydda oss. Överhuden är den synliga delen av huden och består av flera lager platta celler. Den får syre och näringsämnen från de djupare lagren av huden där blodkärlen finns.
Läderhuden är det skikt som ligger under överhuden.

I läderhuden finns blodkärl som har flera viktiga funktioner:
Blodkärlen förser läderhuden med syre och näringsämnen och transporterar bort avfall.
Blodflödet hjälper kroppen att reglera temperaturen. Vid kyla drar blodkärlen ihop sig för att minska blodflödet genom huden och behålla mer värme, vilket gör huden blek. Vid värme utvidgar sig blodkärlen för att öka blodflödet genom huden, vilket gör huden rödare och hjälper kroppen att avge värme och kyla ner sig. Blodflödet i huden kan också öka av andra skäl, som nervositet, vilket kan göra att huden rodnar.

topical-wounds

Vad är ett sår?

Ett sår är skada på huden. Även om bara ytligt (på över- och underhud) bör såret tas om hand om för att minimera risken för en infektion. Det är därför som alla sår, även de små, bör tas om hand om på bästa sätt!

När såret ligger i ett område som är tätt med små blodkärl kan det blöda ymnigt, men går att behandla på ett enkelt sätt.

Hur du stoppar skrubb och skärsår: Stop Hémo blodstillande vadd

Försenad sårläkning

Sårläkning är ett naturligt biologiskt fenomen av skadad vävnad. Läkningen beror på många faktor, som skiljer sig från person till person och från sår till sår. Vissa faktorer kan fördröja läkningsprocessen:

Undernäring, anemi, diabetes

medicinal-factors

Kemoterapi, kortikosteroider, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, polyfarmaci

vascular-factors

Venös artärinsufficiens, åderförkalkning

Ålder, tobaksanvändning

Stop Hémo® är blodstillande, absorberande och underlättar naturlig sårläkning. I kontakt med sårvätska sker utväxling mellan kalciumjoner från vadden och de natriumjoner som finns i sårvätskan vilket snabbar på sårläkningen.