Vad står Stop Hémo för?
Stop Hémorrhage – stoppa blödning! ”Stop Hémo” kommer från det franska språket och översätts bokstavligen som ”stoppa blödning”. Det är en kombination av det engelska ordet ”stop” och det franska ordet ”hémo”, som är en förkortning för ”hémorragie”, vilket betyder ”blödning” på svenska.
Vad är Stop Hemo tillverkat av?
Stop Hémo blodstillande vadd består av kalciumalginat, med ursprung från havsalger. Det finns ca 30000 arter av alger (gröna, bruna och röda). Brunalgen är den vanligaste. En sort av brunalg (finns ca 1500-2000 arter av brunalgen) är speciellt lämpad för blodstoppande och läkande, den som finns i Stop Hémo. Arten heter barkig fingertång (laminaria hyperborea på latin) och växer utmed Norges och Chiles kust.
Hur fungerar Stop Hemo?
När Stop Hémo blodstillande vadd placeras på ett blödande sår, gelifieras vaddens fibrer. Det sker en utväxling mellan vaddens kalciumjoner och sårets natriumjoner som möjliggör den fysiologiska processen genom att vara: • Blodstillande: snabbar på levringsförmågan och koaguleringsfaktorerna. • Sårläkande: aktivering av cellerna i den sårläkande processen.
Fungerar det verkligen?
Under många sekler har sjömän känt till vissa havsalgers blodstillande effekt. Under mitten av artonhundratalet utarbetade en engelsk kemist, Mr. Stanford, en metod att extrahera den verksamma substansen – kalciumalginat – samt påvisade dess blodstillande effekt.
Vad används Stop Hemo till?
Framför allt för att snabbt stoppa näsblod. Men även till ytliga sår. Till exempel blödande skärsår. Rak-, stick- och skrubbsår är andra exempel. Vätskande brännsår samt vid blödning i munnen/tandborttagning är andra användningsområden. Stop Hémo blodstillande vadd underlättar att blodet stelnar när vadden kommer i kontakt med blodet – så användningsområdena är flera. Se info här: bipacksedel
Är produkten säker att använda
Stop Hémo blodstillande vadd har tillverkats och sålts sedan 1949, i över 200 miljoner förpackningar. Biverkningar är 1 på 10 miljoner och beror ofta på handhavandefel. I fall du misstänker en biverkan, ta kontakt med oss: info@eternal.se.
Skall man ta bort fiberrester i såret efter vi tagit bort vadden?
Nej! Fiberresterna kommer att försvinna inom kort, så låt dessa rester sitta kvar för att inte orsaka ”återblödning”.
Kliar Stop Hemo?
Stop Hémo blodstillande vadd innehåller spårämnen av tensider vilken kan ha en kliande effekt.