Näsblod

Näsblod (även kallat för epistaxis) beror på att de ytliga blodkärl som sitter i näshålan brister. Det är ett vanligt fenomen med över 60% som någon gång i livet får näsblod.

nosebleed

VARFÖR BLÖDER VI SÅ LÄTT FRÅN NÄSAN?

Nässlemhinnan består av många ytliga blodkärl, framför allt i området kring Kiesselbach plexus, cirka 1 cm från näsans ingång. Blodkärlen är nödvändiga för att slemhinnan ska fungera (värma upp, fukta, filtrera luften), men kärlen försvagar även slemhinnan. Angrepp på nässlemhinnan ger ofta brustna blodkärl vilket ger att du får näsblod. Pillande i näsan, nysningar, överdrivet snytande samt att vistas i kall, torr luft är exempel på sådanan angrepp.

Vissa kan tycka att blöda näsblod är lite läskigt, framför allt barn. Men att blöda näsblod någon gång då och då kräver oftast igen läkarvård.

Stoppa näsblod: Stop Hémo® blodstillande vadd.

I vissa fall, som ihållande och återkommande blödningar, kan läkarvård behövas.

BLÖDARSJUKA

När ett blodkärl skadas så är kroppens uppgift att försöka reparera skadan. Händelseförloppet att stoppa blödningen är även känt som hemostasBlodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig.. Vissa människor med blödningsstörningar, eller blödarsjuka med ett samlingsnamn, innebär att du börjar blöda lättare vid till exempel skador. Det beror på att blodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig. Hur svår sjukdomen är beror på hur mycket blodet kan levra sig.

Vi skiljer på två typer av blödningsstörningar:

acquired-bleeding-disorders

Orsakade av läkemedel

Människor som står på och tar läkemedel som trombocytaggregationshämmareLäkemedel avsedda för att förhindra att blodplättar fäster sig i varandra och därför motverka att blodet levrar sig. Det älsta läkemedlet i denna kategori är acetylsalicylsyra. Dessa förskrivs oftast vid kardiovaskulära sjukdomar., blodförtunnande läkemedelLäkemedel som förhindrar och försenar att blodet levrar sig. eller Vitamin K antagonister.

congenital-bleeding-disorders

Orsakade av ärtlighet

Människor som till exempel har hemofili, Von Willebrands sjukdomÄrtlig sjukdom som beror på brist eller dålig funktion hos ett protein som är viktigt för blodets levringsförmåga. Detta protein kallas von Willebrands faktor., hereditär hemorragisk telangiektasiOslers sjukdom, eller HHT, är en ärftlig blodkärlsjukdom som medför blödningar från slemhinnorna i näsan, magtarmkanalen och lungorna. (HHT), även kallad Osler-Rendu-Webers sjukdom.

Tip

Stop Hémo® är effektiv och bra hjälp för människor med blödningssjukdomar. När den blodstillande vadden kommer i kontakt med blod frigörs kalciumjoner som främjar den fysiologiska hemostasBlodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig.en vilket snabbar på levringsförmågan och koaguleringsfaktorÄr den viktigaste delen i hemostasen, det vill säga kroppens sätt att hindra och klara av blodförlust vid skador.erna.