Ordlista

Anemi
Hälsotillstånd innebär att du har för lite röda blodkroppar i blodet. De röda blodkropparna behövs för att kroppens olika organ ska få tillräckligt med syre.

Åderförkalkning
Även kallat för åderförfettning, vilket innebär att det har samlats fett på insidan av blodkärlen. Det beror på att väggarna i blodkärlen blir stelare med åldern.

Blodförtunnande läkemedelLäkemedel som förhindrar och försenar att blodet levrar sig.

Diabetes
Kronisk sjukdom som kännetecknas av för mycket socker i blodet.

Hemofili
Ärtlig sjukdom som karaktiseras av brist på eller avsaknad av koagulationsfaktorer.

Hemostas
Blodet saknar ett eller flera ämnen som behövs för att det ska levra sig.

Hereditär hemorragisk telangiektasi
Oslers sjukdom, eller HHT, är en ärftlig blodkärlsjukdom som medför blödningar från slemhinnorna i näsan, magtarmkanalen och lungorna.

KoaguleringsfaktorÄr den viktigaste delen i hemostasen, det vill säga kroppens sätt att hindra och klara av blodförlust vid skador.

KortkosteroiderLäkemedel för behandling av inflammationer, smärta och ödem.

Trombocytaggregationshämmare
Läkemedel avsedda för att förhindra att blodplättar fäster sig i varandra och därför motverka att blodet levrar sig. Det älsta läkemedlet i denna kategori är acetylsalicylsyra. Dessa förskrivs oftast vid kardiovaskulära sjukdomar.

Undernäring
Sjukdom som kännetecknar otillräckligt näringsintag, framför allt proteiner.

Vävnad
Hudkomponent (överhud, läderhud och underhud)

Venös artärinsufficiensFörsämrad blodcirkulation in vener och artärer.

Vitamin K anatagonister
Orala antikoagulantia som förhindrar och försenar att blodet levrar sig.

Von Willebrands sjukdom
Ärtlig sjukdom som beror på brist eller dålig funktion hos ett protein som är viktigt för blodets levringsförmåga. Detta protein kallas von Willebrands faktor.