Frågor och svar

Vad står Stop Hémo för?

Det står för Stop Hemorrhage – stoppa blödningen.

Vad är Stop Hémo tillverkat av?

Stop Hémo består av kalciumalginat, med ursprung från havsalger. Det finns ca 30000 arter av alger (gröna, bruna och röda). Brunalgen är den vanligaste. En sort av brunalg (finns ca 1500-2000 arter av brunalgen) är speciellt lämpad för blodstoppande och läkande, den som finns i Stop Hémo. Arten heter barkig fingertång (laminaria hyperborea på latin) och växer utmed Norges och Chiles kust.

Hur fungerar Stop Hémo?

När StopHémo placeras på ett blödande sår, gelifieras vaddens fibrer som möjligör och underlättar att blodet stelnar. När vadden kommer i kontakt med blodet sker en utväxling av kalciumjoner och sårets natriumjoner vilket underlättar den fysiologiska processen geno att vata:
• Blodstillande: snabbar på levringsförmågan och koaguleringsfaktorerna.
• Sårläkande: aktivering av cellerna i den sårläkande processen.

Fungerar det verkligen?

Under många sekler har sjömän känt till vissa havsalgers blodstillande effekt. Under mitten av artonhundratalet utarbetade en engelsk kemist, Mr. Stanford, en metod att extrahera den verksamma substansen – kalciumalginat – samt påvisade dess blodstillande effekt.

Vad används Stop Hémo till?

Framför allt näsblod, men även ytliga sår som skär-, rak-, stick-, skrubb- och vätskande brännsår.

Är produkten säker att använda?

Stop Hémo har tillverkats och sålts sedan 1949, i över 200 miljoner förpackningar. Så kallade biverkningar är 1/10 miljoner och beror ofta på s k handhavandefel. I fall du misstänker en biverkan, ta kontakt med oss: info@biocodex.se.

Ska man ta bort fiberrester som finns kvar i såret efter vi tagit bort vadden?

Nej! Fiberresterna kommer att försvinna inom kort, så låt dessa rester sitta kvar för att inte orsaka ”återblödning”.

Kliar Stop Hémo?

Stop Hémo innehåller spårämnen av tensider vilken kan ha en kliande effekt.

Kan jag vara allergisk mot Stop Hémo blodstillande vadd?

Stop Hémo innehåller spårmängder av ytaktivt ämne och kan orsaka överkänslighet hos vissa känsliga patienter.

Hur länge kan jag ha kvar vadden på såret/i näsan?

Maximalt i 24 timmar.

Vadden verkar fasta i näsan! Hur kan jag motverka ”återblödning”?

Om vadden inte går lätt att ta bort beror det oftast på att fiberna torkat. Då kan du återfukta vadden med lite saltlösning som gör att vaddens fibrer ”åter-gelifieras”.

Kan jag används produkten på spädbarn?

Stop Hémo kan användas både på barn och spädbarn. Om näsblod råder kan du använda saltlösning för fuktning och sedan tvinna vadden så att den blir kompakt nog att passa en mindre näsborre. Om näsblödningen är återkommande bör du uppsöka läkare.

Ska man använda vadd som har legat utanför ”påsen”?

Nej, om ”påsen” är öppnad så är Stop Hémo inte längre steril.

Kan man använda Stop Hémo i munnen om jag till exempel varit hos tandläkaren, dragit ut en tand och blöder?

Ja, det kan du. Placera vadden på såret där det blöder och ta bort när blödningen upphört.