Frågor och svar

Vad står Stop Hémo för?

Stop Hémorrhage – stoppa blödning!

”Stop Hémo” kommer från det franska språket och översätts bokstavligen som ”stoppa blödning”. Det är en kombination av det engelska ordet ”stop” och det franska ordet ”hémo”, som är en förkortning för ”hémorragie”, vilket betyder ”blödning” på svenska.

 

Vad är Stop Hémo tillverkat av?

Stop Hémo blodstillande vadd består av kalciumalginat, med ursprung från havsalger. Det finns ca 30000 arter av alger (gröna, bruna och röda). Brunalgen är den vanligaste. En sort av brunalg (finns ca 1500-2000 arter av brunalgen) är speciellt lämpad för blodstoppande och läkande, den som finns i Stop Hémo. Arten heter barkig fingertång (laminaria hyperborea på latin) och växer utmed Norges och Chiles kust.

 

Hur fungerar Stop Hémo?

När Stop Hémo blodstillande vadd placeras på ett blödande sår, gelifieras vaddens fibrer. Det sker en utväxling mellan vaddens kalciumjoner och sårets natriumjoner som möjliggör den fysiologiska processen genom att vara:
• Blodstillande: snabbar på levringsförmågan och koaguleringsfaktorerna.
• Sårläkande: aktivering av cellerna i den sårläkande processen.

 

Fungerar det verkligen?

Under många sekler har sjömän känt till vissa havsalgers blodstillande effekt. Under mitten av artonhundratalet utarbetade en engelsk kemist, Mr. Stanford, en metod att extrahera den verksamma substansen – kalciumalginat – samt påvisade dess blodstillande effekt.

 

 

Vad används Stop Hémo till?

Framför allt för att snabbt stoppa näsblod. Men även till ytliga sår. Till exempel blödande skärsår. Rak-, stick- och skrubbsår är andra exempel. Vätskande brännsår samt vid blödning i munnen/tandborttagning är andra användningsområden.

Stop Hémo blodstillande vadd underlättar att blodet stelnar när vadden kommer i kontakt med blodet – så användningsområdena är flera.

Se info här: bipacksedel

 

 

Är produkten säker att använda?

Stop Hémo blodstillande vadd har tillverkats och sålts sedan 1949, i över 200 miljoner förpackningar.

Biverkningar är 1 på 10 miljoner och beror ofta på handhavandefel.

I fall du misstänker en biverkan, ta kontakt med oss: info@eternal.se.

Ska man ta bort fiberrester som finns kvar i såret efter vi tagit bort vadden?

Nej!

Fiberresterna kommer att försvinna inom kort, så låt dessa rester sitta kvar för att inte orsaka ”återblödning”.

 

Kliar Stop Hémo?

Stop Hémo blodstillande vadd  innehåller spårämnen av tensider vilken kan ha en kliande effekt.

Kan jag vara allergisk mot Stop Hémo blodstillande vadd?

Stop Hémo blodstillande vadd innehåller spårmängder av ytaktivt ämne och kan orsaka överkänslighet hos vissa känsliga patienter.

Hur länge kan jag ha kvar vadden på såret/i näsan?

Maximalt i 24 timmar.

Vadden verkar fasta i näsan! Hur kan jag motverka ”återblödning”?

Om vadden inte går lätt att ta bort beror det oftast på att fiberna torkat. Då kan du återfukta vadden med lite saltlösning som gör att vaddens fibrer blir hala och geléaktiga igen. Vadden ”åter-gelifieras”.

Kan jag används produkten på spädbarn?

Stop Hémo blodstillande vadd kan användas både på barn och spädbarn. Om näsblod råder kan du använda saltlösning för fuktning och sedan tvinna vadden så att den blir kompakt nog att passa en mindre näsborre. Om näsblödningen är återkommande bör du uppsöka läkare.

Ska man använda vadd som har legat utanför ”påsen”?

Nej, om ”påsen” är öppnad så är Stop Hémo blodstillande vadd inte längre steril.

Kan man använda Stop Hémo i munnen om jag till exempel varit hos tandläkaren, dragit ut en tand och blöder?

Ja, det kan du. Placera vadden på såret där det blöder och ta bort när blödningen upphört.

Skriv ut informationsbroschyr om Stop Hémo här